ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

جف بزوس مبلغ ۱۰ بیلیون دلار برای مبارزه با تغییرات آب و هوا قول می دهد ، اما ما سؤال داریم – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

جف بزوس مبلغ ۱۰ بیلیون دلار برای مبارزه با تغییرات آب و هوا قول می دهد ، اما ما سؤال داریم -> مدیر شرکت آمازون ، جف بزوس ، ثروتمندترین…

ادامه خواندن

برای پیش بینی دقیق طوفان ها ، بریتانیا ۱٫۲ میلیارد پوند برای ابر رایانه آب و هوا هزینه می کند – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

برای پیش بینی دقیق طوفان ها ، بریتانیا ۱٫۲ میلیارد پوند برای ابر رایانه آب و هوا هزینه می کند -> در پی طوفان های پشت به پشت ، سیارا…

ادامه خواندن