ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

اینتل پروژه آتنا توضیح داد: استاندارد های Ultrabook 2.0 برای لپ تاپ های مدرن؟ – فرد ماچین

اینتل پروژه آتنا توضیح داد: استاندارد های Ultrabook 2.0 برای لپ تاپ های مدرن؟ پروژه Athena قصد دارد لپ تاپ های نسل بعدی را بهبود ببخشد.اینتل در اواخر امسال CES…

ادامه خواندن