ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

لگو و # ۰۳۹؛ s Spike Prime کیت کودکان را به برنامه ریزی و ساختن ربات ها با آجر آموزش می دهد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

لگو و # ۰۳۹؛ s Spike Prime کیت کودکان را به برنامه ریزی و ساختن ربات ها با آجر آموزش می دهد لگو یک کیت روباتیک جدید برای کودکان معرفی…

ادامه خواندن