ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

برقی ولوو XC40 از ۱۶ اکتبر پرتاب می شود ، قول می دهد یکی از ایمن ترین خودروها در جاده باشد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

برقی ولوو XC40 از ۱۶ اکتبر پرتاب می شود ، قول می دهد یکی از ایمن ترین خودروها در جاده باشد ولوو در تاریخ ۱۶ اکتبر از اولین اتومبیل برقی…

ادامه خواندن