ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

Royole از نمایشگر جدید تلفن منعطف ، با ZTE برای دستگاه های آینده رونمایی می کند – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

Royole از نمایشگر جدید تلفن منعطف ، با ZTE برای دستگاه های آینده رونمایی می کند -> نسبتاً ناشناخته برند Royole یکی از اولین تولیدکنندگانی بود که اولین فناوری صفحه…

ادامه خواندن