ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

ممکن است آمازون فناوری کمتری برای خرید و فروش آمازون Go خود را به سینماهای Regal مجوز دهد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

ممکن است آمازون فناوری کمتری برای خرید و فروش آمازون Go خود را به سینماهای Regal مجوز دهد فروشگاه های آمازون گو در طی چند سال گذشته گسترش یافته است…

ادامه خواندن

اپل تی وی + برای بچه های شما نیز نمایش هایی خواهد داشت ، تریلرها را اینجا تماشا کنید – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

اپل تی وی + برای بچه های شما نیز نمایش هایی خواهد داشت ، تریلرها را اینجا تماشا کنید اپل تمرکز خود را برای درام های آینده و سایر پروژه…

ادامه خواندن