ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

دستگاه های سامسونگ سه نسخه به روزرسانی نسخه Android را دریافت می کنند: لیست کامل در اینجا & # ۰۳۹؛ – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

دستگاه های سامسونگ سه نسخه به روزرسانی نسخه Android را دریافت می کنند: لیست کامل در اینجا & # ۰۳۹؛ -> (Pocket-lint) – سامسونگ متعهد شده است دستگاه های خود…

ادامه خواندن

رئیس Spotify: نوازندگان نمی توانند & # ۰۳۹؛ t “موسیقی را هر سه تا چهار سال یک بار ضبط کنند و فکر کنند که & # ۰۳۹؛ کافی خواهد بود” – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

رئیس Spotify: نوازندگان نمی توانند & # ۰۳۹؛ t “موسیقی را هر سه تا چهار سال یک بار ضبط کنند و فکر کنند که & # ۰۳۹؛ کافی خواهد بود”…

ادامه خواندن