ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

۱۹ وسیله نقلیه حمل و نقل شخصی عجیب و غریب که شما دوست دارید سوار شوید – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

۱۹ وسیله نقلیه حمل و نقل شخصی عجیب و غریب که شما دوست دارید سوار شوید بیشتر مردم عاشق یک وسیله نقلیه عالی هستند.وسایل نقلیه جمع می کنیم وسایل نقلیه…

ادامه خواندن

سوار Skoda Klement: آیا این دوچرخه سواری الکتریکی آینده از تحرک شهر است؟ – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

سوار Skoda Klement: آیا این دوچرخه سواری الکتریکی آینده از تحرک شهر است؟ همانطور که در مسیر بحران آب و هوا ادامه می دهیم، توجه بیشتری به انرژی و تحرک…

ادامه خواندن

رویاهای الکتریکی و اضطراب محدوده: ما آئودی e-tron را به کورنوال و عقب سوار کردیم – فرد ماچین

رویاهای الکتریکی و اضطراب محدوده: ما آئودی e-tron را به کورنوال و عقب سوار کردیم در این سری از ویژگی های جدید، ما به زندگی با یک ماشین الکتریکی نگاه…

ادامه خواندن