ما 0 resource for you...

فیلیپس برای مقابله با مشکلات سوختگی صفحه OLED ، فناوری جدیدی را توسعه می دهد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

فیلیپس برای مقابله با مشکلات سوختگی صفحه OLED ، فناوری جدیدی را توسعه می دهد -> شکی نیست که OLED یک فناوری تلویزیون فوق العاده است و دارای رنگ های…

ادامه خواندن