ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

ادوارد سی اپل می گوید، همه چیز در تلویزیون + برای بچه ها مناسب نخواهد بود – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

ادوارد سی اپل می گوید، همه چیز در تلویزیون + برای بچه ها مناسب نخواهد بود Eddy Cue، مدیر اجرایی اپل، جزئیات جدیدی را درباره سرویس تلویزیون جریان + ویدئو…

ادامه خواندن

محاکمات بی بی سی بیش از ۵G رادیو برای مناطق روستایی زندگی می کنند که به طور معمول نمی توانند آن را دریافت کنند – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

محاکمات بی بی سی بیش از ۵G رادیو برای مناطق روستایی زندگی می کنند که به طور معمول نمی توانند آن را دریافت کنند بی بی سی تست پخش زنده…

ادامه خواندن