ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

آیا اپل ردیاب برچسب کاشی خود را راه اندازی خواهد کرد؟ شاید در ماه سپتامبر – فرد ماچین

آیا اپل ردیاب برچسب کاشی خود را راه اندازی خواهد کرد؟ شاید در ماه سپتامبر ما واقعا تصور می کردیم که اپل قصد دارد ردیاب های مشابه کاشی را در…

ادامه خواندن

کورنینگ در حال کار بر روی شیشه شیشه ای قابل انعطاف است، شاید حتی برای اپل – فرد ماچین

کورنینگ در حال کار بر روی شیشه شیشه ای قابل انعطاف است، شاید حتی برای اپل نشانه هایی وجود دارد که اپل احتمالا از یک دستگاه قابل انعطاف برخوردار است…

ادامه خواندن