ما 0 resource for you...

فولکس واگن به علت اتوماسیون، تلاش برای افزایش EV تولید، ۷۰۰۰ شغل را کاهش می دهد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

فولکس واگن به علت اتوماسیون، تلاش برای افزایش EV تولید، ۷۰۰۰ شغل را کاهش می دهد فولکس واگن برای افزایش تولید در وسایل نقلیه الکتریکی تنظیم شده است، اما متاسفانه…

ادامه خواندن