ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

آیفون ۱۲ دارای شکاف بسیار کوچکتر است ، بدون اینکه هیچ سنسور Face ID را از دست بدهید؟ – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

آیفون ۱۲ دارای شکاف بسیار کوچکتر است ، بدون اینکه هیچ سنسور Face ID را از دست بدهید؟ -> طراحی شماتیک نشان داد که آیفون بعدی اپل می تواند شکاف…

ادامه خواندن