ما 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

ضریب هوشی Dolby Vision از سنسور نور محیط تلویزیون و تلویزیون شما استفاده می کند تا مطمئن شود که محتوای همیشه به بهترین شکل ممکن به نظر می رسد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

ضریب هوشی Dolby Vision از سنسور نور محیط تلویزیون و تلویزیون شما استفاده می کند تا مطمئن شود که محتوای همیشه به بهترین شکل ممکن به نظر می رسد

ادامه خواندن

سایه بان تطبیقی ​​NVIDIA چیست؟ تغییر شکل ویژگی تورینگ که FPS را تا ۱۵٪ افزایش می دهد – فرد ماچین

fardmachine 0 Comments

سایه بان تطبیقی ​​NVIDIA چیست؟ تغییر شکل ویژگی تورینگ که FPS را تا ۱۵٪ افزایش می دهد بازی ها به پردازنده های GPU فشار می آورند تا پیکسل های بیشتری…

ادامه خواندن